Nieuws! Zonduurzaam is nu 1KOMMA5° en wordt koploper in marktaanbod in Nederland

1K5_Logo_Zonduurzaam_co-op_RGB_typeface_white

Zonnepanelen

Start de gratis dakscan

5 wijzigingen in de Miljoenennota die (toekomstige) zonnepaneelhouders niet mogen missen!

Prinsjesdag is achter de rug en de Miljoenennota is onthuld! Maar er is meer goed nieuws voor degenen die dromen van zonnepanelen op hun dak. De zon schijnt niet alleen op de begroting, maar ook op de toekomst van zonnepaneelhouders. Zo staat de salderingsregeling in de schijnwerpers en staan er meer veranderingen op de horizon. Ben je benieuwd wat er allemaal gaat veranderen? Wij zullen alle wijzigingen voor je onthullen. 

Wat houdt Prinsjesdag in voor de zonne-energie markt?

Prinsjesdag is een jaarlijks evenement waarbij de regering haar plannen en begroting voor het komende jaar presenteert aan het parlement en aan zijn burgers. Afgelopen 19 september was het weer zover en zijn alle plannen voor 2024 aangekondigd.

Waar het in de Miljoenennota veelal ging over het verminderen van de armoede in Nederland. Zijn er ook veranderingen besproken waar toekomstige zonnepaneelhouders veel baat bij gaan hebben. De klimaatdoelen die al eerder concreet zijn gemaakt bij het Klimaatakkoord, moeten natuurlijk gehaald worden. En daar is onze overheid druk mee bezig. Zo zijn er veranderingen in het belastingplan die het salderen heel erg gunstig maken en zijn ook de voorwaarden van het Nationaal Warmtefonds versoepeld. Benieuwd wat voor impact dit heeft voor jou? Lees dan snel verder.

Wat is er uiteindelijk besproken over zonnepanelen?

De meest impactvolle verandering die we uit het de Miljoenennota en het daarbij behorende Belastingplan kunnen halen, is de verlaging van de energiebelasting. Op deze manier kun je nu namelijk nog meer genieten van zonnepanelen en dit is waarom.

Tot voor kort betaalden we een aanzienlijke €12,6 eurocent per kilowattuur aan energiebelasting. Maar nu, met de aankondiging van de nieuwe tarieven, wordt dit slechts €10,88 eurocent. Dit verschil lijkt misschien klein op het eerste gezicht, maar de impact is enorm, vooral voor degenen die gebruikmaken van salderen.

De voordelen van deze verlaging reiken verder dan alleen kostenbesparing; het heeft ook een aanzienlijke invloed op de terugverdientijd van je zonnepanelen. Stel je voor dat je zonnepanelen hebt geïnstalleerd of van plan bent dit te doen. Dankzij de verlaging van de energiebelasting wordt de terugverdientijd aanzienlijk korter. Soms wel maanden korter!

Toch is dit niet het enige wat gaat veranderen. Lees hieronder mijn toelichting over de overige punten die besproken zijn bij de Miljoenennota.

Overige punten die van belang zijn voor zonnepaneelhouders

Naast de wijziging in het Belastingplan zijn er natuurlijk meer zaken besproken in de Miljoenennota. Zo is er gesproken over de status van de afbouw van de salderingsregeling, de overbelasting van het net, de functie van circulaire zonnepanelen, wordt het lenen via het Warmtefonds interessanter, is er gesproken over de netbeheer tarieven en het einde van het prijsplafond. Hieronder zullen we elk punt over zonnepanelen uit de Miljoenennota nader toelichten.

Status van de afbouw van de salderingsregeling

Het blijft een besproken onderwerp, de afbouw van de salderingsregeling. Doordat de BBB (die tegen de afbouw is) nu de meerderheid heeft in de Eerste Kamer en het gehele kabinet is afgetreden, horen we op dit moment maar weinig over de status van deze afbouw. We kunnen je vertellen dat deze regeling nog niet van tafel is, maar dat het nog wel onzeker is wanneer en hoe de afbouw gaat zijn.

De Eerste Kamer is er niet uitgekomen en dus zal het nieuwe kabinet zich buigen over dit onderwerp. Het nieuwe kabinet wordt echter pas gekozen na de verkiezingen in november 2023, wanneer we met zijn allen weer naar de stembus mogen. Er is dus eigenlijk nog niets duidelijk over de afbouw van de salderingsregeling. Aangezien het even duurt voordat het nieuwe kabinet is gesetteld en de voorbereidingsperiode voor de afbouw 13 maanden duurt, gaan wij er ook niet vanuit dat de afbouw gaat beginnen op 1 januari 2025. Misschien dat het toch (weer) verschoven gaat worden?

Overbelasting van het energienet

Daarnaast is de overbelasting van het energienet besproken. Het ministerie van Economische Zaken wendt tot en met 2030 jaarlijks 23,8 miljoen euro uit het Klimaatfonds aan voor een efficiëntere benutting van het elektriciteitsnet. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de financiering voor de opstartfase van energyhubs, kennisontwikkeling, trainingsfaciliteiten en uitrol van innovaties om de problemen met het volle stroomnet te bestrijden.

Circulaire zonnepanelen

Circulaire zonnepanelen zijn zonnepanelen, of delen hiervan, die te recyclen zijn. Ongeveer 25/30 jaar geleden zijn de eerste huishoudens begonnen met het plaatsen van zonnepanelen. Deze zonnepanelen lopen nu tegen het einde aan en dienen dus vervangen te worden. Maar waar lever je zonnepanelen in? En worden de onderdelen weer hergebruikt?

Daar dachten fabrieken toen nog niet echt over na. Nu kan vaak 80% gerecycled worden. Maar de Nederlandse overheid gaat nu € 412 miljoen investeren in een programma voor onderzoek, technologie- en productontwikkeling, industrialisatie en opschaling. Op deze manier gaan ze ervoor zorgen dat zonnepanelen 100% te recyclen zijn. Met deze nieuwe ontwikkeling zal het een grote toegevoegde waarde zijn voor de volgende generatie zonnepanelen, deze zullen dan 100% recyclebaar zijn.

Voordelen van het Warmtefonds

We spraken er al een keer eerder over in een blog, het Nationaal Warmtefonds versoepelt zijn voorwaarden om nog meer consumenten bij te staan in het aanschaffen van zonnepanelen. Deze versoepelde voorwaarden zullen volgend jaar ook nog gaan gelden.

Ook in 2024 betaal je dus geen rente over je lening als je een verzamelinkomen hebt tot €60.000. Daarnaast is er ook meer leenruimte beschikbaar. Wat het heel gunstig maakt om nu nog te kiezen voor zonnepanelen wanneer je hierover twijfelt. Met de lening van de overheid betaal je dus niks extra’s, de enige maandelijkse kosten zijn de zonnepanelen die je ook zonder de lening had moeten betalen. Na de afbetaling zijn de zonnepanelen 100% van jou.

Berekening van een zonnepanelen installatie bij het Warmtefonds waarbij er geen rente van toepassing is.

Verhoging van de netbeheer tarieven

Alle bovenstaande punten zijn natuurlijk ontzettend gunstig voor toekomstige zonnepanelenhouders. Toch gaan we door de hoge energieprijzen en investeringen naar verwachting ook iets meer betalen voor het netbeheer. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zorgt ervoor dat het gebruik van aardgas steeds verder afneemt. Hierdoor is er een groeiende behoefte aan het transport van (duurzame) elektriciteit. Om dat mogelijk te maken moeten netbeheerders de komende jaren vele miljarden euro’s investeren in de uitbreiding en aanpassing van het energienet. Deze kosten voor de energietransitie moeten door alle gebruikers (huishoudens en bedrijven) gezamenlijk worden betaald uit de transporttarieven.

Naar verwachting gaan in 2024 de tarieven van de netbeheerder omhoog. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft aan dat huishoudens rekening moeten houden met een verhoging van circa € 96 per jaar. Wat inhoudt dat je maandelijks €8 euro meer betaalt voor de levering van gas en elektriciteit naar je huis. De € 8 euro extra is natuurlijk niet te vergelijken met de besparing op de energierekening door zonnepanelen zoals in bovenstaande voorbeeld uitgelegd is. Waarbij er een besparing is van € 1.260 euro per jaar.

Deze verwachtingen zijn nog niet definitief, en we moeten de jaartarieven nog vaststellen. In oktober worden de voorstellen bekendgemaakt, waarna ze in november concreet worden.

Einde van het prijsplafond

Als laatste punt werpen we een blik op het naderende einde van het prijsplafond. Tot 1 januari 2024 worden huishoudens, met een verbruik tot 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas, nog gecompenseerd voor de druk van hoge belastingen en leveringstarieven. Deze compensatie vertaalt zich in aantrekkelijke kortingen op hun energierekening.

Echter, vanaf 2024 vervalt dit prijsplafond, voornamelijk omdat de energieprijzen inmiddels zijn gedaald en de energiebelasting is verlaagd. Als je al zonnepanelen hebt, pluk je natuurlijk nu al de vruchten van een lage energierekening. Waardoor dit naderende einde weinig invloed op je heeft.

Zijn deze veranderingen gunstig voor mij?

Of je nu al geniet van de voordelen van zonnepanelen of nog in de planningsfase zit, deze veranderingen in de Miljoenennota zijn overwegend positief. Ze maken zonne-energie toegankelijker en zorgen ervoor dat je kunt profiteren van de financiële voordelen. Het is altijd slim om de ontwikkelingen in de gaten te houden en eventueel professioneel advies in te winnen om te bepalen hoe deze veranderingen het beste bij jouw situatie passen. Benieuwd wat de mogelijkheden van zonnepanelen voor jou zijn? Vul online de dakscan in en laat je verrassen.

Afbeelding van een huis met munten eromheen voor besparing op zonnepanelen met de nieuwe plannen van de Miljoenennota

Menu