Nieuws! Zonduurzaam is nu 1KOMMA5° en wordt koploper in marktaanbod in Nederland

1K5_Logo_Zonduurzaam_co-op_RGB_typeface_white

Zonnepanelen

Start de gratis dakscan

Update salderingsregeling en de nieuwe Eerste Kamer

Door de snelle veranderingen bij de overheid (Eerste Kamer) kun je hier de nieuwste informatie vinden over de salderingsregeling: salderingsregeling uitgesteld naar 2026 of toch niet?

Gisteren was het zo ver, de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. Afgelopen dinsdag nam de ‘oude’ Eerste Kamer afscheid met een laatste vergadering, en vanaf vandaag neemt de nieuwe Eerste Kamer definitieve beslissingen. De nieuwe Eerste Kamer zal ook beslissingen nemen over bijvoorbeeld de afbouw van de salderingsregeling. Want wat is daar nu de status van? Wat kunnen we gaan verwachten aangezien de wet er (nog steeds) niet doorheen is?

Even terug naar 15 maart 2023: de Provinciale Statenverkiezingen…

Als we terugkijken op de verkiezingen van de Provinciale Staten, zien we dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar was. Met 16 van de 75 zetels hebben ze zelfs Forum voor Democratie overtroffen, die bij de vorige verkiezingen met 13 zetels als grote winnaar uit de bus kwam. Dit was een gedenkwaardig moment voor de BBB, aangezien ze daardoor een aanzienlijke kans krijgen om invloed uit te oefenen op de beslissingen die de komende tijd genomen zullen worden. Eén van deze beslissingen heeft betrekking op de afbouw van de salderingsregeling. Want de BBB is tegen de afbouw van de salderingsregeling. Deze regeling is al jaren onderwerp van discussie en is al meerdere malen uitgesteld. Het lijkt er in mijn ogen zelfs op dat de regeling misschien opnieuw zal worden uitgesteld. 

Naast de BBB zijn er natuurlijk nog meer partijen die hier hun zegje over mogen doen. We leven immers in een democratisch land. Waar de ene partij tegen de afbouw is, is de andere weer voor de afbouw van de salderingsregeling. Maar hoe is dit nu eigenlijk verdeeld? Hieronder heb ik dit even overzichtelijk gemaakt per partij. 

De huidige stand is dus 43 zetels tegen en 30 zetels voor. Toch moet ik erbij vertellen dat hier sprake is van een regering onder leiding van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die samen zorgen voor 24 zetels. Ook Groenlinks en PvdA zijn samenwerkend onder een fractie en zullen vaak altijd hetzelfde stemmen, ook in dit geval.

Zoals je kan zien is de keuze ‘voor’ of ‘tegen’ nog niet gegeven door twee partijen: de OPNL en 50PLUS. Maar gezien het aantal zetels dat deze twee partijen samen hebben, zal dit nog niet helpen voor de voorstanders als deze twee partijen besluiten ‘voor’ te stemmen. Maar wat heeft deze stemming voor gevolg op het wetsvoorstel?

Wat is het gevolg van deze stemming voor de salderingsregeling?

Indien de regering (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) er niet in slaagt steun te krijgen van zowel de Eerste Kamer-fractie GroenLinks-PvdA als de BBB, zullen ze het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen niet aannemen. Simpelweg omdat ze dan niet genoeg stemmen ‘voor’ hebben.

De BBB heeft aangegeven pas na te denken over eventuele afbouw van de salderingsregeling wanneer minimaal 5 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Aangezien het totaal aantal nu op ongeveer 2.1 miljoen ligt, zal dit dus nog even duren. 

Op dit moment staat het agendapunt van de afbouw van de salderingsregeling nog niet op de agenda, en we weten dus ook nog niet wanneer ze het verder gaan behandelen. Minister Jetten heeft gisteren de conceptversie van de nieuwe Energiewet naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij twee varianten heeft meegenomen voor wat betreft de salderingsregeling. Eén waarbij de wet voor de afbouw van de salderingsregeling wordt aangenomen, en één waarbij deze niet wordt aangenomen. 

De nieuwe Energiewet met twee varianten 

Waar de Tweede Kamer al ingestemd heeft met het voorstel van de afbouw van de salderingsregeling, is de Eerste Kamer er dus nog niet over uit (zoals ook te zien in bovenstaand schema). De minister heeft in de conceptversie van de Energiewet 2 varianten van artikel 2.29 over de salderingsregeling opgenomen. Maar wat houden deze twee varianten in? 

Variant 1

De eerste variant bevat informatie en regelgevingen wanneer de wet voor afbouw van het salderen is aangenomen. Want op welke manier wordt en blijft het dan interessant voor huiseigenaren om zonnepanelen te installeren of te behouden? Dit zal zijn met de vaste terugleververgoeding. In artikel 2.29 wordt hier dan de volgende passage opgenomen: ‘Het voor de redelijke vergoeding te hanteren minimumtarief bedraagt ten minste 80 procent van de kosten die de leverancier is overeengekomen met de eindafnemer voor de afname van elektriciteit per kilowattuur, met uitzondering van de daarvoor te berekenen belastingen en heffingen, tenzij dit hoger ligt dan een absoluut tarief dat bij Algemene Maatregel van Bestuur kan worden vastgesteld. In dat geval geldt dat vastgestelde tarief als minimumtarief voor de redelijke vergoeding.’

We leggen je bovenstaande uit in de volgende afbeelding: 

Voorbeeld berekening vaste terugleververgoeding

Zoals te zien in het voorbeeld moeten energieleveranciers dus een terugleververgoeding hanteren van minimaal 80% van de energieprijs die je betaalt. Dit zal voor nieuwe en huidige zonnepanelen eigenaren erg interessant zijn. Omdat op dit moment de tarieven voor het terugleveren van stroom variëren tussen € 0,05 en € 0,21. Je gaat dus als eigenaar van zonnepanelen meer ‘verdienen’ op het terugleveren van stroom.

Variant 2

Maar stel de wet afbouw van de salderingsregeling is afgewezen, wat gaat er dan gebeuren? Dan krijgen we te maken met variant twee. In principe zal alles hetzelfde blijven. Echter, het volgende amendement kan mogelijk wel worden toegepast: het salderen per tariefperiode. Deze wet houdt het volgende in:  

Als klanten slechts een deel van de geleverde elektriciteit mogen salderen, kan het gebeuren dat energieleveranciers het voor hen voordeligste tarief hanteren voor dat deel van de elektriciteit, wat weer ongunstig is voor de klant. Het dan aangenomen amendement zal er dan voor zorgen dat energieleveranciers duidelijke regels hebben over hoe ze de salderingsregeling moeten toepassen. Ze moeten zich aan deze regels houden en hebben geen keuze meer in het hanteren van eigen tarieven. Dit betekent dat er geen verschillen zullen zijn tussen energiebedrijven wat betreft de toepassing van de salderingsregeling.

Wat vinden wij van Zonduurzaam van deze update?

Als we kijken naar de twee varianten is er voor beide varianten wat te zeggen. Het is fijn als de salderingsregeling blijft. Maar mocht deze toch worden afgebouwd vanaf 2025 dan is het vaste tarief van de terugleververgoeding natuurlijk mooi meegenomen. Het compenseert op een heel gunstige manier het salderen wat je dan niet meer kan doen. Het enige wat je dan verder nog zou kunnen doen, is juist de apparaten zoals een wasmachine en een vaatwasser overdag aanzetten, zodat je de meeste stroom rechtstreeks verbruikt en zo min mogelijk van het net nodig hebt.

Of de afbouw van de salderingsregeling nou doorgaat of niet. Beide opties zijn met de conceptversie van de Energiewet interessant voor huidige en nieuwe zonnepanelen eigenaren. 

Als je nu nog twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen, dan raden we je juist aan om dit jaar nog zonnepanelen aan te schaffen om optimaal te profiteren van de investering. Op dit moment kun je namelijk nog 100% volledig profiteren van de salderingsregeling. Als de afbouw van de salderingsregeling wordt uitgesteld, zul je hier alleen maar meer profijt van hebben. Als het wetsvoorstel echter wordt aangenomen, heb je een aantal jaar kunnen genieten van het 100% salderen, gevolgd door een aantal jaar waarin je profiteert van hoge percentages salderen. Waarna je daarna profiteert van de vaste terugleververgoeding.

Benieuwd wat zonnepanelen voor jou kunnen betekenen met betrekking tot de salderingsregeling? Vul online onze dakscan in en ik zal je helpen bij het maken van de juiste keuze omtrent zonnepanelen.   

Familie in de tuin met de zon op de achtergrond en hun huis wachtend op uitsluistel van de Eerste Kamer over de salderingsregeling

Menu